Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimi ve Uluslararası Hukukta Çocuk Hakları

Uluslararası alanda çocukların korunmasına ilişkin bir örgütün kurulması düşüncesine ilk olarak 1894 Yılında Jules de Jeune ortaya atmıştır.

Çocukların korunması alanında uluslararası bir merkez kurulması yolunda ilk resmi girişim ise 1912’de İsviçre’de görünmektedir.

Belçika Hükümeti’nin öncülüğü ile 1921 Yılında Brüksel’de bir kongre toplanmıştır. Bu kongre, “Uluslararası Çocukları Koruma Birliği” nin kurulması ile sonuçlanmıştır.

1.Dünya Savaşı’nın sonunda Avrupa’da çocukların korunması acil bir duruma gelirse, Cenevre’de Uluslararası çocuklara yardım birliği kurulmuştur. Bu  birliğin hazırladığı belge 1924 Yılında Milletler Cemiyeti tarafından Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi olarak kabul edilmiştir.

Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi

Bu bildirge çocuğun gelişmesi, korunması, eğitilmesi, kardeşlik ve barış ruhu içinde yetiştirilmesi ilkelerini içeren beş maddeden oluşmuştur.

1- Çocuk bedenen, ruhen ve doğal biçimde gelişmesine olanak sağlayan koşullar içerisinde bulundurulmalıdır.

2- Acıkan çocuk beslenmeli, hasta çocuk tedavi edilmeli, fikren geri kalmış çocuk eğitilmeli, yoldan çıkmış çocuk doğru yola getirilmeli, terkedilmiş çocuk korunmalıdır.

3- Herhangi bir felaket anında yardım öncelikle çocuğa yapılmalıdır.

4- Çocuk hayatını kazanabilecek duruma getirilmelidir ve her türlü istismara karşı korunmalıdır.

5- Çocuk, yeteneklerini hemcinslerini hizmetine adayacak bir ruh düşünce içinde yetiştirilmelidir.

Bu bildirge ”Gazi Mustafa Kemal” tarafından 1931 yılında imza edilmiş, Türkiye tarafından da benimsenmiştir.

 
İLGİLİ VİDEOLAR ;